Ομαλή η τροφοδοσία από τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων

Απρόσκοπτα συνεχίζεται η λειτουργία των καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων -εφοδίων στη Θεσσαλία, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος έχει εξαιρεθεί από τα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού.

Ανέκαθεν οι παραγγελίες φυτοφαρμάκων-λιπασμάτων γίνονταν τηλεφωνικά, οπότε αποφεύγεται η άσκοπη μετακίνηση των παραγωγών στα καταστήματα, ενώ δεν παρατηρείται καμία έλλειψη προϊόντος, καθώς οι μετακινήσεις στα σύνορα γίνονται κανονικά. Μία μικρή ανησυχία που υπήρχε στους επαγγελματίες του χώρου για τη ρευστότητα των παραγωγών -οι οποίοι πλήρωναν με επιταγές τρίτων- εξαλείφθηκε, αφού αποδείχτηκε ότι αυτές ήταν σε ισχύ. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις, κυρίως οι εκκοκκιστικές, οι οποίες από το πρώτο κύμα της καραντίνας την άνοιξη ήταν σε καθεστώς προστασίας και είχαν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν με καθυστέρηση, δεν το έκαναν και πλήρωσαν στην ώρα τους.

Όσον αφορά τις τρέχουσες παραγγελίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας, Κώστα Γιαννακό, «οι μαζικές αφορούν τα σιτηρά, τα οποία φαίνεται να κερδίζουν έδαφος έναντι του βαμβακιού στη Θεσσαλία, όπως και τα φάρμακα για την ελαιοκράμβη. Σχετικά με τις δενδρώδεις καλλιέργειες, οι παραγωγοί προμηθεύτηκαν προ ημερών χαλκούχα σκευάσματα και δηλητήρια, για τη σχετική χειμερινή προετοιμασία».