ΟΟΣΑ – Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων: Ισχυρές περιφέρειες και ανταγωνιστικοί αγρότες για την ανασυγκρότηση της οικονομίας

Την Πέμπτη 30/9 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή παρουσίαση της έκθεσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στην οποία βασίζεται το σχέδιο της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2021-2027. Ο τίτλος της είναι «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020» και θέτει στο προσκήνιο την ανάγκη για ανασυγκρότηση της οικονομίας, με επίκεντρο την περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα.

Το πόνημα ανατέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τη Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ΟΟΣΑ, σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ. Η «ΥΧ» παρουσιάζει σήμερα τα πιο ενδιαφέροντα σημεία των όσων αναφέρθηκαν κατά την παρουσίαση και μια σύνοψη των προτεινόμενων μέτρων της έκθεσης.

Μερική ανάκαμψη το 2021, φιλόδοξη στρατηγική με ισχυρή χρηματοδότηση

Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, ο ΟΟΣΑ αναμένει για το 2020 ύφεση 8% για την οικονομία της χώρας μας λόγω της πανδημίας, ενώ το 2021 εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανάκαμψη κατά 4,5%.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, προϊστάμενο της Μονάδας Διακυβέρνησης και Δημόσιας Διοίκησης, DG REFORM, Daniele Dotto, στόχος της νέας στρατηγικής της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας θα είναι οι περιοχές στην περιφέρεια να συνειδητοποιήσουν τις μεγάλες δυνατότητες που διαθέτουν. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η νέα προγραμματική περίοδος διέπεται από μεγαλύτερες φιλοδοξίες, καθώς στις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει το Ταμείο Ανάκαμψης.

ΥΠΑΝ: Αύξηση των επενδύσεων για την ανάπτυξη της υπαίθρου

Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, σημείωσε ότι την περίοδο 2010-2017 στη χώρα μας εισέρρευσαν 60 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους που συνέβαλαν στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 64 λεπτά για κάθε 1 ευρώ ευρωπαϊκής ενίσχυσης. «Αυτά τα στοιχεία κατατάσσουν τη χώρα μας στη μεσαία κατηγορία, ως προς την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων», πρόσθεσε, δεσμευόμενος ότι θα υπάρξουν ακόμα καλύτερες επιδόσεις.

Ο κ. Σκάλκος τόνισε ακόμη ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται την αναπτυξιακή στρατηγική της, μελετώντας τα συμπεράσματα της «μελέτης Πισσαρίδη» και ότι το σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας θα έχει στο επίκεντρό του την περιφερειακή διάσταση. Δεσμεύθηκε, μάλιστα, ότι κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, το 1/3 του προϋπολογισμού θα αποδοθεί στις περιφέρειες για επιχειρησιακά προγράμματα και επιμέρους δράσεις, καθώς, όπως είπε, την περίοδο 2016-2017 οι περιφέρειες ήταν υπεύθυνες μόλις για το 18,6% των δημόσιων επενδύσεων, τη στιγμή που ο μέσος όρος της ΕΕ ανέρχεται σε 57%. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, τόνισε ότι η μελέτη του ΟΟΣΑ είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε βιώσιμη και αναπτυξιακή πορεία, μετά τις καταστροφικές συνέπειες της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης είχε προηγηθεί.

ΟΟΣΑ: Ανταγωνιστικός πρωτογενής τομέας, με ψηφιακά και συμβουλευτική

Στις βασικές προτάσεις του, ο ΟΟΣΑ προτείνει τέσσερις τομεακές παρεμβάσεις:

✱ Ενίσχυση περιφερειακών πολιτικών: Βασικές δράσεις, που περιλαμβάνονται για τον εν λόγω τομέα, είναι η καλύτερη αξιοποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού και η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεσομακροπρόθεσμης καθολικής στρατηγικής ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα.

Επίσης, προτείνεται η προώθηση της οικονομικής διαφοροποίησης των αγροτικών περιοχών και η ενθάρρυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της αγροτικής οικονομίας, καθώς και η στήριξη της καινοτομίας. Επίσης, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα, προτείνονται νέα μέτρα για τη διαφύλαξη και την αξιοποίηση αγροτικών εκτάσεων, την ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αγροκτήματα, καθώς και τον εκσυγχρονισμό ομάδων παραγωγών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

✱ Ώθηση παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας στις περιφέρειες: Μεταξύ άλλων, προτείνεται η αύξηση της υποστήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας. Επίσης, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών για τον τουρισμό, σε συνδυασμό με την προώθηση καθετοποιημένης διαδικασίας παραγωγής, για την ενίσχυση της δημιουργίας υψηλής προστιθέμενης αξίας πιστοποιημένων τροφίμων, την ανάπτυξη δικτύων αλυσίδων εφοδιασμού. Επιπλέον, καθίσταται αναγκαία η διαμόρφωση μιας συνολικής πολιτικής για τον αγροτουρισμό.

✱ Απασχόληση και κοινωνική ένταξη στις περιφέρειες: Η διευκόλυνση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και η στήριξη της ανάπτυξης των τοπικών δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης και της παροχής δεξιοτήτων περιλαμβάνονται στις προτεινόμενες δράσεις.

✱ Ενίσχυση της συνδεσιμότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης: Εδώ οι προτεινόμενες δράσεις είναι η ενίσχυση της συνδεσιμότητας των περιφερειών και των ψηφιακών υποδομών σε όλες τις περιφέρειες, ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης, προτείνεται η διασφάλιση της βιωσιμότητας και η προστασία του φυσικού πλούτου των ελληνικών περιφερειών μέσω της πλήρους υλοποίησης της Στρατηγικής Κυκλικής Οικονομίας της Ελλάδας, καθώς και η μεγαλύτερη δέσμευση για το περιβάλλον σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020