ΟΠΕΚΕΠΕ: Άνοιξαν οι πύλες του ΟΣΔΕ – Επιβεβαίωση της «ΥΧ»

Ξεκινά σήμερα Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2019, όπως είχε προαναγγείλει πρώτο το ypaithros.gr. Μέσω της ΕΑΕ χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των μέτρων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους, καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 15η Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη, ενώ για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, επιβάλλεται ποινή 1% για κάθε εργάσιμη μέρα
επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και
εξαιρετικών περιστάσεων – άρθρο 13, Καν(ΕΕ)640/2014).

Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

Όπως ενημερώνει η Οργανισμός, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού το έγγραφο «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2019 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» για την υποβολή της αίτησης.

Ανοίγουν οι Πύλες του ΟΣΔΕ