ΟΠΕΚΕΠΕ: Από Ιανουάριο η εξόφληση των υπόλοιπων Αγροπεριβαλλοντικών

Με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει ότι οι πληρωμές για όσους δικαιούχους των  Βιολογικών υπήρξαν προβλήματα που σχετίζονται με την ενημέρωση της ΑΑΔΕ, αλλά και για του δικαιούχους της Δράσης “Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων”, θα γίνουν τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση του Οργανισμού δε διευκρινίζεται αν οι πληρωμές σε Νιτρορύπανση και Κομφούζιο θα πραγματοποιηθούν πριν ή μετά το νέο έτος.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι μέχρι σήμερα οι πληρωμές της προκαταβολής (70%)  των δράσεων του Μ10 και Μ11 «Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα 2022» ανέρχονται στα 200,3 εκατομμύρια ευρώ, έναντι της αντίστοιχης περσινής προκαταβολής του 2021 που ήταν 103,4 εκατομμύρια ευρώ, όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα.

Οι πληρωμές θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα για μερικές περιοχές στη δράση της Νιτρορύπανσης αλλά και για το Κομφούζιο, όπου οι ΔΑΟΚ θα αποστείλουν τους σχετικούς φακέλους προς τη Κεντρική Υπηρεσία.

Για τους δικαιούχους της δράσης για την Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων, οι πληρωμές θα γίνουν τον Ιανουάριο.

Για όσους δικαιούχους των  Βιολογικών υπήρξαν προβλήματα που σχετίζονται με την ενημέρωση της ΑΑΔΕ η πληρωμή τους θα γίνει επίσης τον Ιανουάριο μετά την λήψη επικαιροποιημένου αρχείου.

Πίνακας Πληρωμών προκαταβολής 70% των  αγροπεριβαλλοντικών μέτρων

Δράση

Περιγραφή

Προκαταβολή 2021

Προκαταβολή 2022

10.1.1

Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας

360.937,31

40.395,95

10.1.2

Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Αμφισσας

833.967,14

699.650,96

10.1.3

Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας

417.447,40

345.505,36

10.1.4

Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

30.336.669,84

43.305.305,65

10.1.7

Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες

1.040.645,07

69.941,18

10.1.8

Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

5.452.756,65

 

10.1.9

Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

4.936.327,75

 

 

Σύνολο Μ10 

43.378.751,16

44.460.799,10

11.1.1

Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

8.787.657,20

37.722.673,06

11.1.2

Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

 

50.290.126,29

11.2.1

Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία

28.989.675,89

30.703.394,97

11.2.2

Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία

22.291.506,01

37.221.994,81

 

Σύνολο Μ11 

60.068.839,10

155.938.189,13

 

Σύνολο Προκαταβολής 

103.447.590,26

200.398.988,23