ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαδικασία χορήγησης de minimis στις οστρακοκαλλιέργειες

Τροποποιητική εγκύκλιος δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη 18/10 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην εγκύκλιο περιγράφεται η διαδικασία, με την οποία χορηγείται κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα των oστρακοκαλλιεργειών. Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο (ενιαία επιχείρηση) καθορίζεται ως το κατ’  αποκοπή ποσό των 672 ευρώ ανά στρέμμα μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης για οστρακοκαλλιέργεια.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την εγκύκλιο