ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως 30/11 διόρθωση αιτήσεων ΟΣΔΕ μέσω διοικητικών πράξεων. Έως 30/9 για τους δικαιούχους εξισωτικής

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «sos» ημερομηνίες για τις μεταβίβασης δικαιωμάτων

Σύμφωνα με εγκύκλιο που υπογράφει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανάσιος Καπρέλης, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων επιλεξιμότητας, άρσης επικάλυψης και διόρθωσης των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης μέσω διοικητικών πράξεων για όλα τα πεδία της αίτησης, ορίζεται η 30η Νοεμβρίου του 2016.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαίρεση αποτελούν οι παραγωγοί που έχουν αιτηθεί εξισωτική αποζημίωση, για τους οποίους ορίζετε ως καταληκτική ημερομηνία η 30η  Σεπτεμβρίου 2016.

Δείτε την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ με όλες τις λεπτομέρειες