ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως 30 Νοεμβρίου τα αιτήματα άρσης επικάλυψης – Τι ισχύει για τα αιτήματα ένταξης σε περιφέρεια

Στην τροποποίηση της εγκυκλίου για τη διαδικασία υποβολής και ελέγχου αιτημάτων άρσης επικάλυψης, επιλεξιμότητας, ένταξης σε περιφέρεια έτους αιτήσεων 2020, προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων επιλεξιμότητας και ένταξης σε περιφέρεια για το έτος αιτήσεων 2020 ορίζεται η 31/10/2020, ενώ των αιτημάτων άρσης επικάλυψης η 30/11/2020.

Ειδικότερα δε για τα αιτήματα ένταξης σε περιφέρεια που πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου, ο έλεγχός τους από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/01/2021. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, αιτήματα τα οποία οδηγούν σε διαφοροποίηση του χαρακτηρισμού της περιφέρειας αγρονομικών κριτηρίων μεταξύ όμορων αγροτεμαχίων θα απορρίπτονται.

Δείτε εδώ την τροποποιητική απόφαση: