ΟΠΕΚΕΠΕ: Με λύση προηγούμενων ετών πληρώθηκε το Εθνικό Απόθεμα έτους 2020

Τη λύση της γραμμικής μείωσης της αξίας των δικαιωμάτων των κατόχων δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης σε ποσοστό 2,5% επέλεξε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωμή του Εθνικού Αποθέματος έτους 2020.

Σε ανακοίνωσή του, που υπογράφει με ημερομηνία 12 Ιουλίου 2021, ο Οργανισμός εξηγεί ότι η λύση αυτή επιλέχθηκε γιατί αφενός «για πρώτη φορά, οι απαιτήσεις από το Εθνικό Απόθεμα ήταν υπέρμετρα αυξημένες» και αφετέρου για «να μην πραγματοποιηθεί οριστική γραμμική (οριζόντια) μείωση υψηλότερου ποσοστού της αξίας των δικαιωμάτων των παλαιών παραγωγών» για την πληρωμή του Εθνικού Αποθέματος.

Δεν είναι η πρώτη φορά, όμως, που εφαρμόζεται γραμμική (οριζόντια) μείωση της αξίας των δικαιωμάτων. Όπως υπενθυμίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, «εφαρμόζεται όταν οι υπόλοιπες πηγές αναπλήρωσης του Εθνικού Αποθέματος δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών χορήγησής του. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι και το 2017 και το 2018 εφαρμόστηκε γραμμική μείωση 2,5% και 2% αντίστοιχα».

Για τους παραπάνω λόγους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, τον Δεκέμβριο του 2020 η εξόφληση του ποσού της Βασικής Ενίσχυσης έγινε σε ποσοστό 97%, ώστε «μετά την ολοκλήρωση εκτός των προβλεπόμενων και των επιπρόσθετων ειδικών ελέγχων που διασφαλίζουν τη δίκαιη κατανομή του εθνικού αποθέματος, να ακολουθήσει η καταβολή του υπόλοιπου ποσού».

Στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ολοκληρώθηκε η πληρωμή των δικαιούχων, μετά την προκαταβολή, με την καταβολή περίπου 280 εκατ. ευρώ, δηλαδή καταβλήθηκαν συνολικά για τη Βασική Ενίσχυση 986.386.175,78 ευρώ (ποσοστό πληρωμής 97%). Στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται 44.998.482,57 ευρώ που αφορούν χορήγηση δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος. Το υπόλοιπο 3% της βασικής ενίσχυσης, ύψους 37.681.776,30 ευρώ, καταβλήθηκε στις 30 Ιουνίου 2020.

Ειδικότερα, η συνολική αξία χορήγησης δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος 2020 ανέρχεται σε 47.496.651,41 ευρώ, εκ των οποίων 44.948.482,57 ευρώ πληρώθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο και 2.498.168,84 ευρώ με την εκκαθάριση τον Ιούνιο του 2021.