ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «sos» ημερομηνίες για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «sos» ημερομηνίες για τις μεταβίβασης δικαιωμάτων

Για το έτος ενίσχυσης 2017, λαμβάνονται υπόψη ως εμπρόθεσμες οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων που υποβάλλονται στα διαδικτυακή εφαρμογή ως την καταληκτική ημερομηνία 30/06/2017.

Αυτό κάνει γνωστό νέο ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον στο ερώτημα «μέχρι πότε μπορώ να ακυρώσω μία αίτηση μεταβίβασης και να υποβάλλω μία νέα αίτηση μεταβίβασης για το έτος 2017,» ο ΟΠΕΚΕΠΕ απαντά: «Ακύρωση υποβληθείσας αίτησης μπορεί να υποβληθεί ως και την 10/07/2017. Όμως, σε περίπτωση που ο γεωργός επιθυμεί την υποβολή νέας αίτησης, σε αντικατάσταση της ακυρωθείσας».

Δείτε εδώ το νέο ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ο ΟΠΕΚΕΠΕ