ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιστροφή σε παραγωγούς ζάχαρης και ισογλυκόζης παρακρατηθέντων ποσών ως έξοδα είσπραξης κατά 10%

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ οι παραγωγοί ζάχαρης και ισογλυκόζης μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως και 18-6-2020 για την χορήγηση των παρακρατηθέντων από το κράτος μέλος εξόδων είσπραξης στην Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς – Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων.

Τα παραπάνω προβλέπει η ΚΥΑ «Επιστροφής στους δικαιούχους των ποσών που είχαν παρακρατηθεί από το Κράτος Μέλος ως έξοδα είσπραξης σε ποσοστό 10%, στο πλαίσιο απόδοσης στην ΕΕ των ιδίων πόρων που προέρχονται από εισφορές στον τομέα της ζάχαρης για τις περιόδους εμπορίας 1999/2000 και 2000/2001». 

Σύμφωνα με την απόφαση, η επιστροφή του συνολικού ποσού των εξόδων είσπραξης θα
πραγματοποιηθεί σε βάρος του «κρατικού προϋπολογισμού ύψους 109.017,04 ευρώ, που συνιστά το σύνολο των εξόδων είσπραξης που θα πρέπει να επιστραφούν στους παραγωγούς ζάχαρης και ισογλυκόζης στο πλαίσιο απόδοσης στην ΕΕ των ιδίων πόρων για την εν θέματι αιτία, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που αφορούν σε νόμιμους αναλογούντες τόκους υπερημερίας».

Δικαιολογητικά για παραγωγούς ζάχαρης

α) Αίτηση χορήγησης των παρακρατηθέντων από τον Κρατικό Π/Υ/ εξόδων είσπραξης (Υπόδειγμα 1α).
β) Κατάσταση πληρωμής πλήρως συμπληρωμένη (Υπόδειγμα 2α).
γ) Αντίγραφα έντυπα απόδοσης των ποσών εισφοράς προς την εφορία για τις περιόδους εμπορίας για τις οποίες ενεργοποιείται η διαδικασία επιστροφής.
δ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
ε) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ

Δικαιολογητικά για παραγωγούς ισογλυκόζης

α) Αίτηση χορήγησης των παρακρατηθέντων από τον Κρατικό Π/Υ/ εξόδων είσπραξης (Υπόδειγμα 1β).
β) Κατάσταση πληρωμής πλήρως συμπληρωμένη (Υπόδειγμα 2β).
γ) Αντίγραφα έντυπα απόδοσης των ποσών εισφοράς προς την εφορία για τις περιόδους εμπορίας για τις οποίες ενεργοποιείται η διαδικασία επιστροφής.
δ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
ε) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ

Αρμόδια διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίεςΔ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς – Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς & Εφαρμογής Παρεμβάσεων, τηλ. 210 8802626 και 8802416 Fax: 2108802985, e-mail: και.

Δείτε ΕΔΩ την ΚΥΑ (ΦΕΚ/Β ΄1874/18-5-2020).