Παράταση της ημερομηνίας υποβολής Διοικητικών Πράξεων 2022, κατηγορίας ΙΙ

Παρατείνεται έως την Κυριακή 10/9/2023  και ώρα 11:59 μ.μ., σύμφωνα μα τα όσα γνωστοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η προθεσμία για την υποβολή Διοικητικών Πράξεων 2022, κατηγορίας ΙΙ.