ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση μέχρι 23/10 για την υποβολή παραστατικών στο κομφούζιο

Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την Παράταση υποβολής παραστατικών Δράσης 10.1.8 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει οτι οι ενδιαφερόμενοι της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, πως κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13(Β.6) της με αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιημένη ισχύει, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης, των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για το πρώτο έτος εφαρμογής μέχρι και τη Δευτέρα 23-10-2017. Έχει εκδοθεί η αρ. 85008/26-9-2017 εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ(ΑΔΑ: 60ΡΒ46ΨΧΞΧ-ΗΛΜ).

Παράλληλα, έγινε η Ανάρτηση οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση