Οι τελευταίες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Με μια σειρά σημαντικών πληρωμών για τους αγρότες ολοκληρώθηκε ο Ιούλιος. Ειδικότερα σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ την Πέμπτη 28/7 και την Παρασκευή 29/7, πραγματοποιήθηκε η πληρωμή εκκρεμοτήτων ενισχύσεων στα Μικρά Νησιά Αιγαίου έτους 2015 ύψους 403.000 ευρώ.

Την Τετάρτη 27/7 πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές πληρωμές για τα συνδεδεμένα καθεστώτα ενίσχυσης έτους 2015, ύψους 198 χιλ. ευρώ και για την ειδική ενίσχυση βάμβακος, ύψους 3,8 εκ. ευρώ, καθώς και τη διεπαγγελματική ενίσχυση βάμβακος, ύψους 485 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με άλλη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την Τρίτη 26/7 πιστώθηκαν οι παρακάτω συνδεδεμένες ενισχύσεις για προϊόντα της φυτικής παραγωγής αλλά και ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι.

Αναλυτικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε:

 • ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 2015: 485,385.86 ευρώ – 47,712 δικαιούχοι
 • ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 2015: 3,870,444.21 ευρώ – 2,134 δικαιούχοι
 • ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 2015: 21,073.01 ευρώ – 9 δικαιούχοι
 • ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ 2015: 35,931.98 ευρώ – 131 δικαιούχοι
 • ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ 2015: 38,214.30 ευρώ – 47 δικαιούχοι
 • ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ 2015: 14,508.76 ευρώ – 59 δικαιούχοι
 • ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ: 2015 31,104.99 ευρώ – 31 δικαιούχοι
 • ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ 2015 44,702.15 ευρώ – 400 δικαιούχοι  
 • ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ 2015 7,731.66 ευρώ – 11 δικαιούχοι
 • ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ 2015
 • 41,710.56 ευρώ – 95 δικαιούχοι
 • ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ 2015: 1,044.29 ευρώ – 6 δικαιούχοι
 • Σύνολο: 4,591,851.77 ευρώ σε 50,635 δικαιούχους

Η μεγάλη πληρωμή των συνδεδεμένεων καθεστώτων 

Συνολικά από 26/7/2016 ξεκίνησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι πιστώσεις σε 121.000 δικαιούχους ενισχύσεων καθεστώτων της ενιαίας ενίσχυσης συνολικού ύψους 77.645.416 ευρώ, οι οποίες θα ολοκληρώθηκαν στις 29/7/2016.

Με τις πληρωμές αυτές ολοκληρώθηκε η χορήγηση του μεγαλύτερου ποσοστού των πληρωμών για τις άμεσες ενισχύσεις στη χώρα μας, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ 2015-2020. Μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για το ύψος των ενισχύσεων για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στα αιγοπρόβατα και τα ειδικά δικαιώματα και τις εντατικές προσπάθειες του Οργανισμού για την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων για όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης, οι πληρωμές αφορούν:

1) Στην πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους, δηλαδή  βόειου κρέατος, του  πρόβειου και αίγειου κρέατος σε ορεινές και πεδινές περιοχές, και της ενίσχυσης των ειδικών δικαιωμάτων,  συνολικού ύψους περίπου 47 εκ. ευρώ (26/7/2016) και σε συμπληρωματικά ποσά που προέκυψαν μετά τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, για γεωργούς που δεν είχαν πληρωθεί ή που είχαν υποβάλει ενστάσεις και δικαιώθηκαν, για τα καθεστώτα:

 • Βασικής ενίσχυσης, 11 εκ. ευρώ
 • Πράσινης ενίσχυσης, 11,5 εκ. ευρώ
 • Γεωργούς νεαρής ηλικίας, 500 χιλ. ευρώ
 • Συνδεδεμένης ενίσχυσης σπόρων σποράς, 1,9 εκ. ευρώ

2) Ακολούθησαν συμπληρωματικές πληρωμές για τα συνδεδεμένα καθεστώτα ενίσχυσης έτους 2015, ύψους 198 χιλ. ευρώ και για την ειδική ενίσχυση βάμβακος, ύψους 3,8 εκ. ευρώ, καθώς και τη διεπαγγελματική ενίσχυση βάμβακος, ύψους 485 χιλ. ευρώ. (27/7/2016)

3) Εκκρεμότητες πληρωμής ενισχύσεων στα Μικρά Νησιά Αιγαίου έτους 2015 ύψους 403 χιλ. ευρώ. (28-29/7/2016)

Αναλυτικά στοιχεία των πληρωμών με τον αριθμό δικαιούχων και το ποσό πληρωμής ανά καθεστώς αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα

Περιγραφή καθεστώτος

Πλήθος παραγωγών

Ποσό ενίσχυσης, €

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

20.167

11.373.239,58

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ)

18.227

11.890.079,90

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

2.931

551.556,60

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

5.611

23.111.416,27

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2.441

1.985.197,57

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

19.062

20.635.848,22

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΟΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013

64

866.561,75

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 2) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013

71

342.161,61

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ

674

1.931.808,04

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

2.134

3.870.444,21

ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

47.712

485.385,86

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

742

197.807,40

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΝΑ ΕΤΟΥΣ 2015

1.266

403.909,44

ΣΥΝΟΛΟ

121.102

77.645.416,45