ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι μπορούν να κάνουν διόρθωση προφανών σφαλμάτων

Την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα στους δικαιούχους των Σχεδίων Βελτίωσης, του μέτρου των Νέων Αγροτών και του υπομέτρου «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» να υποβάλουν αίτημα διοικητικής πράξης για προσθήκη επίσπορης σε αγροτεμάχια που δεν είχε εξ αρχής δηλωθεί επίσπορη καλλιέργεια στις αιτήσεις του 2021, δίνει με τροποποιητική του απόφαση ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της τροποποίησης εγκυκλίου διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων, επιτρέπεται:

✱ «Κατά παρέκκλιση η υποβολή αιτήματος διοικητικής πράξης για προσθήκη επίσπορης για τους δικαιούχους των υπομέτρων 4.1 και 6.1 & 6.3 σε αγροτεμάχια που δεν είχε εξ αρχής δηλωθεί επίσπορη καλλιέργεια»

✱ «Κατά παρέκκλιση η διόρθωση της ΕΑΕ με την προσκόμιση δικαιολογητικών που είναι βεβαία η ημερομηνία δημιουργίας τους και το περιεχόμενο τους, σε όλες τις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε ελέγχου διαπιστωθεί από ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ η ύπαρξη προφανούς σφάλματος. Το ανωτέρω ισχύει και για όλες τις περιπτώσεις ενστάσεων και ιεραρχικών προσφυγών».

Δείτε εδώ την τροποποιητική