ΟΠΕΚΕΠΕ: Τελειώνει η προθεσμία για την καταχώρηση των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων

Ολιγοήμερη προθεσμία δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων έτους 2023, προκειμένου να καταχωρίσουν τις ποσότητες στην εφαρμογή του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργές θα είναι οι εφαρμογές καταχώρισης ποσοτήτων για τα εξής συνδεδεμένα καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων έτους 2023:

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια βιομηχανικής ντομάτας: Η εφαρμογή θα είναι ενεργή για καταχωρίσεις έως και τη Δευτέρα 1/4/2024.

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια ρυζιού: Η εφαρμογή θα είναι ενεργή για καταχωρίσεις έως και τη Δευτέρα 1/4/2024.

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση: Η εφαρμογή θα είναι ενεργή έως και τη Δευτέρα 1/4/2024.

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας: Η εφαρμογή θα είναι ενεργή έως και τη Δευτέρα 1/4/2024.

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά: Η εφαρμογή για τα ΚΕΠΠΥΕΛ θα είναι ενεργή για καταχωρίσεις έως και τη Δευτέρα 1/4/2024 και για τις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις αντίστοιχα έως και την Τετάρτη 3/4/2024.

✱ Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος: Η εφαρμογή θα είναι ενεργή για καταχωρίσεις έως και σήμερα Παρασκευή 29/3/2024.