Ορίστηκαν οι αξιολογητές των αιτήσεων για την Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Την ευθύνη της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» αναλαμβάνουν 8 στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Πρόκειται για τους αξιολογητές, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων στήριξης του Μέτρου 9.

Σύμφωνα με την απόφαση ορισμού τους, οι αιτήσεις στήριξης θα παραδίδονται στους αξιολογητές με πρωτοβουλία της Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας της ΕΥ ΠΑΑ.