Ορίστηκαν οι πόροι για τη φετινή διανομή φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύτηκε η απόφαση για τον καθορισμό της οριστικής κατανομής της ενωσιακής ενίσχυσης στα κράτη-μέλη για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία για την περίοδο από 1ης Αυγούστου 2022 έως 31 Ιουλίου 2023.

Για το σχολικό έτος 2022/2023, ο συνολικός προϋπολογισμός για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία της ΕΕ ανέρχεται σε 125.677.429 ευρώ. Ειδικότερα, για την Ελλάδα το ποσό που κατανέμεται είναι 3.218.885 ευρώ. Για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 95.126.707 ευρώ, εκ των οποίων 1.550.685 ευρώ αφορούν την Ελλάδα.

Τροποποίηση

Όσον αφορά το τρέχον πρόγραμμα της σχολικής περιόδου, που λήγει δηλαδή στις 31 Ιουλίου 2022, ορισμένα κράτη-μέλη επικαιροποίησαν την αίτησή τους για τη χορήγηση της ενίσχυσης όσον αφορά το εν λόγω σχολικό έτος.

Η Γερμανία, η Ισπανία και η Ολλανδία κοινοποίησαν μεταφορές μεταξύ των οριστικών κατανομών για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και των οριστικών κατανομών για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία. Το Βέλγιο και η Ολλανδία ζήτησαν μικρότερο ποσό από εκείνο της οριστικής κατανομής.

Η Τσεχία, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Αυστρία, η Σλοβακία και η Σουηδία κοινοποίησαν την επιθυμία τους να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερο ποσό από εκείνο της ενδεικτικής κατανομής για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και/ή για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία.