Οριστικοποιήθηκαν τα ποσά για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία

✱ Τι αιτήθηκαν τα κράτη-μέλη για την περίοδο από 1/8/2024 έως 31/7/2025
✱ Απουσία της Ελλάδας σε επιπλέον χρηματοδοτικές διεκδικήσεις

Στον καθορισμό της οριστικής κατανομής της ενωσιακής ενίσχυσης στα κράτη-μέλη για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2024 έως την 31η Ιουλίου 2025 προχώρησε η Κομισιόν. Από τα 130.712.211 ευρώ, που θα διατεθούν συνολικά για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, κατανέμεται ποσό ύψους 3.149.503 ευρώ στην Ελλάδα, και από τα συνολικά 90.091.924 ευρώ για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία, στην Ελλάδα θα κατανεμηθούν 1.464.086 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, γίνεται γνωστό πως στην αίτησή της για χορήγηση ενωσιακής ενίσχυσης για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2024 έως τις 31 Ιουλίου 2025, η Σουηδία ζήτησε μικρότερο ποσό από εκείνο της ενδεικτικής κατανομής για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών.

Τα αιτήματα των κρατών

Η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία κοινοποίησαν την επιθυμία τους να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερο ποσό από εκείνο της ενδεικτικής κατανομής για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών.

Η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Πολωνία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Σουηδία κοινοποίησαν την επιθυμία τους να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερο ποσό από εκείνο της ενδεικτικής κατανομής για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία. Κανένα κράτος-μέλος δεν ζήτησε μικρότερο ποσό από εκείνο της ενδεικτικής κατανομής για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει αναφορά της Ελλάδας ως προς την αίτησή της είτε για αύξηση είτε για μείωση των ενισχύσεων.