Σφάλμα στον υπολογισμό των πληρωμών των αιτήσεων 2022 παραδέχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε εξέλιξη η ολοκλήρωση των διαδικασιών επανελέγχου των όρων επιλεξιμότητας για τα Αγροπεριβαλλοντικά έτους 2022
08/07/2024
2' διάβασμα
sfalma-ston-ypologismo-ton-pliromon-ton-aitiseon-2022-paradechetai-o-opekepe-319118

Οριζόντιο σφάλμα στη διαδικασία υπολογισμού πληρωμών διαπιστώθηκε στο πλαίσιο ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022. Όπως ενημερώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, «το σφάλμα αυτό προέκυψε από εκ παραδρομής χρησιμοποίηση γραμμής δικαιωμάτων έτους 2021 αντί της ορθής έτους 2022, σε συγκεκριμένο διασταυρωτικό έλεγχο που οδήγησε σε εσφαλμένη πληρωμή τον Ιούλιο του 2023».

Συγκεκριμένα, το εν λόγω σφάλμα αφορά 196.083 δικαιούχους και το ποσό αρχικής εκτίμησης ήταν 63.035.249,77 ευρώ, το οποίο μετά από επανυπολογισμό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προσδιορίστηκε σε 50.755.440,32 ευρώ. «Επισημαίνουμε ότι το σφάλμα εντοπίστηκε σε νέο διασταυρωτικό έλεγχο που διεξήχθη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα αρμόδια όργανα της ΕΕ έχουν ενημερωθεί ως προς αυτό», σημειώνει ο Οργανισμός. Και συμπληρώνει: «Τα ποσά αυτά καταχωρίζονται στο Βιβλίο Οφειλετών και συμψηφίζονται στο σύνολό τους με μελλοντικές πληρωμές ανεξαρτήτως έτους αιτήσεων, που αυτές αφορούν, ακολουθώντας την τυπική διαδικασία που εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Συνεπώς, το αναφερόμενο ποσό δεν αποτελεί πρόστιμο, αλλά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά».

gaia-sense

Αγροπεριβαλλοντικά

Ως προς τα ευρήματα που αφορούν την επιβεβαίωση των όρων επιλεξιμότητας των Μέτρων 10 (Αγροπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις), 11 (Βιολογική Γεωργία-Κτηνοτροφία-Μελισσοκομία), 13 (Εξισωτική Αποζημίωση), του ΠΑΑ 2014-2022, αυτά υπογραμμίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ «αφορούν και πάλι τις διαδικασίες ελέγχου για το έτος αιτήσεων 2022». Για τα παραπάνω μέτρα, βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Οργανισμό η ολοκλήρωση των διαδικασιών επανελέγχου των όρων επιλεξιμότητας. Για όσα ποσά διαπιστωθεί επίσης πως έχουν εσφαλμένα καταβληθεί σε δικαιούχους, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία.

«Η σημερινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ έγκαιρα πήρε πρωτοβουλίες και με τις ανωτέρω ενέργειες αποδεικνύει έμπρακτα αφενός μεν την πλήρη στοίχιση και συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και αφετέρου πως σκοπό έχει την έγκαιρη και έγκυρη διαδικασία ελέγχων και πληρωμών και την αποκατάσταση των όποιων δυσλειτουργιών, για την αποφυγή δημοσιονομικών διορθώσεων και την προστασία των ενωσιακών και εθνικών πόρων», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός.