ΟΣΔΕ 2017: Πάνω από 132 ΚΥΔ οριστικοποιούν δηλώσεις

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ενημερώνει ότι 132 πιστοποιημένα ΚΥΔ που έχουν ολοκληρώσει την υπογραφή των συμβάσεων συνεργασίας τους με ΟΠΕΚΕΠΕ και Φορέα Συντονισμού & Τεχνικής Υποστήριξης, είναι σε θέση να οριστικοποιούν δηλώσεις ΟΣΔΕ.

Πλέον τα ΚΥΔ τα οποία έχουν υπογράψει σύμβαση με την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ξεπερνούν το 68% του συνόλου των Αιτήσεων του 2016 της χώρας και αναμένεται να αυξηθούν στις επόμενες ημέρες. 

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ καλεί τους  παραγωγούς να επιλέγουν ΚΥΔ που θα τους διασφαλίζει ότι οριστική αίτηση θα υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης κανονιστικής ημερομηνίας (15/5/2017) και συνεπώς θα διασφαλιστεί η καταβολή της δικαιούμενης επιδότησης.

«Περιμένουμε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να επιταχύνουν τις υπολειπόμενες διαδικασίες προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου με ασφάλεια δίχως να κινδυνέψει η επιδότηση κανενός δικαιούχου», αναφέρει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των δικαιούχων παραγωγών ενημερώνονται ότι τα πιστοποιημένα ΚΥΔ τα οποία έχουν υπογράψει τις συμβάσεις τους με ΟΠΕΚΕΠΕ και GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και συνεπώς οριστικοποιούν αιτήσεις είναι τα παρακάτω:

XARTHS-OSDE-2017