«Όχι» στο νέο χαράτσι με τη βεβαίωση σύνδεσης σε πάροχο

Θεσσαλοί παραγωγοί συντάσσονται με την Ομοσπονδία Γεωπόνων

Να εξαιρεθούν από τη βεβαίωση ηλεκτροδότησης του ΤΕΕ όλες οι νέες ηλεκτροδοτήσεις με Μειωμένο Αγροτικό Τιμολόγιο (ΜΑΤ) για να συγκρατηθεί το κόστος παραγωγής και να εξαιρεθούν όσοι είναι αγρότες κανονικού ή ειδικού καθεστώτος και κάνουν δήλωση ΟΣΔΕ, ζητούν Θεσσαλοί παραγωγοί, με αφορμή τη νέα εγκύκλιο που προβλέπει την έκδοση βεβαιώσεων σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» του ΤΕΕ και την κατάθεση βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Αρκετοί παραγωγοί, κυρίως κτηνοτρόφοι, συντάσσονται με την Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων και ζητούν την απόσυρση της σχετικής τροπολογίας, κάνοντας λόγο για περιττό χαράτσι, αφού η βεβαίωση σύνδεσης δεν καταργεί κανένα από τα αιτούμενα δικαιολογητικά που χρειάζονταν έως τώρα.

Αντιθέτως, όπως σημειώνουν, χρησιμοποιεί στοιχεία του Δελτίου Ν1 Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων που εκδίδουν οι ΔΑΟΚ των περιφερειών και που μέχρι τώρα ήταν το κύριο δικαιολογητικό για ηλεκτροδότηση αγροτικών εγκαταστάσεων, προσθέτοντας ένα επιπλέον δικαιολογητικό (με στοιχεία που ήδη είναι γνωστά).

«Από τα 50 ευρώ που καταβάλαμε στη ΔΑΟΚ για το παράβολο, τώρα πρέπει να πληρώσουμε 300 ευρώ στον ιδιώτη μηχανικό για να συντάξει μια βεβαίωση ηλεκτροδότησης που για τα αγροτικά έχει ήδη συνταχθεί από γεωπόνους του Δημοσίου», αναφέρουν χαρακτηριστικά.