Οχτώ εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία στον αγροδιατροφικό κλάδο της ΑΜ-Θ

Οχτώ εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία στον αγροδιατροφικό κλάδο της ΑΜ-Θ

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης υπέγραψε την προκήρυξη της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων», του κλάδου Αγροδιατροφής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η συνολική επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ κι ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 8.000.000 ευρώ. Αφορά στην ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών γα την αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην καινοτομία, την εφαρμοσμένη και βιομηχανική έρευνα, την πειραματική ανάπτυξη που συνδέονται με την αλυσίδα αξίας αγροδιατροφής της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΑΜΘ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 50.000 ευρώ και μεγαλύτερος των 400.000 ευρώ με ποσοστά επιδότησης που κυμαίνονται από 40% μέχρι 70%.

 Δικαιούχοι – επιλέξιμες δαπάνες

Δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις με τη μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ατομικές, συνεταιρισμοί και ΚΟΙΝΣΕΠ, που έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις. Η περίοδος υποβολής των προτάσεων είναι από 16/4/2019 έως 30/5/2019.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης:

  • Δαπάνες προσωπικού στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο έως 70%
  • Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό έως 40%
  • Δαπάνες κτιρίων και γηπέδων έως 35%
  • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο έως 40%
  • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου έως 25%.
  • Μελέτες σκοπιμότητας έως 14.000 ευρώ.

Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ:

  • Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό έως 100%.
  • Δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό έως 100%.
  • Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας έως 14.000 ευρώ.

Επιλέξιμοι Κωδικοί Δραστηριότητας

Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή, Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού, Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος, Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών, Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, Επεξεργασία και συντήρηση πατατών, Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, Παραγωγή ελαίων και λιπών, Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία, Παραγωγή παγωτών, Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων, Αρτοποιία – παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγή παξιμαδιών μπισκότων-παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών, Επεξεργασία τσαγιού και καφέ, Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων, Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α., Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών, Παραγωγή οίνου από σταφύλια, Ζυθοποιία, Παραγωγή αναψυκτικών παραγωγή μεταλλικού νερού κι άλλων εμφιαλωμένων νερών, Παραγωγή προϊόντων καπνού.