ΠΑΑ 2014-2020: Επιχορηγείται ο ΕΛΓΑ για επενδύσεις πρόληψης σχετικά με τη συλλογική ενεργητική προστασία από χαλάζι

Την ένταξη της πράξης «Υλοποίηση δημόσιων επενδύσεων πρόληψης, σχετικά με τη συλλογική ενεργητική προστασία από χαλάζι», με συνολικό προϋπολογισμό 6.930.000 ευρώ στο ΠΑΑ 2014-2020, και τη Δράση 5.1.1. «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο», ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ενίσχυση που χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης στον ΕΛΓΑ ως δικαιούχος δύο υποέργων:

Υποέργο 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο ραντάρ καιρού C-band DOPPLER διπλής πόλωσης και παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα πέντε ετών προϋπολογισμού», επιλέξιμου προϋπολογισμού 3.600.000 ευρώ.

Υποέργο 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος χαλαζικής προστασίας με επίγεια μέσα, παροχή εγγύησης λειτουργίας για δύο έτη και επιχειρησιακή λειτουργία για διάστημα δύο χαλαζικών περιόδων που θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη εγχώριας ικανότητας προϋπολογισμού», επιλέξιμου προϋπολογισμού 3.330.000 ευρώ.