Η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

Η «YX» συνεχίζει τον διάλογο για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, τη σημασία τους και τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στη συνεχή αναβολή της υλοποίησής τους.

Σήμερα, φιλοξενεί την ανοιχτή επιστολή της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Γεωργαντά, και όλους τους περιφερειάρχες.

«Κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος Δασολόγων της χώρας και με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τις αναμενόμενες προκηρύξεις των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, θέλουμε να σας μεταφέρουμε κάποια ζητήματα που υπάρχουν σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Πριν προχωρήσουμε, θεωρούμε δεδομένο ότι γνωρίζετε καλύτερα από εμάς το ιστορικό αυτής της υπόθεσης (ξεκινώντας από τον Κανονισμό 1703/2013, τους Νόμους 4264/2014 και 4351/2015 και την ‘‘τεχνική λύση’’, τον νέο Κανονισμό 2393/2017 κ.λπ.), οπότε είναι περιττό να το επαναλάβουμε. Τα βασικά ζητήματα που θέλουμε να σας μεταφέρουμε σήμερα είναι τα ακόλουθα:

1. Το ζήτημα του τεχνικού συμβούλου και της κεντρικής γεωβάσης. Όπως γνωρίζετε, οι μελέτες αυτές θα εκπονηθούν για πρώτη φορά στη χώρα μας και είναι δεδομένο (όπως έχει γίνει σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν) ότι στην πορεία εκπόνησής τους θα προκύψουν πάρα πολλά ερωτήματα και προβλήματα τα οποία θα πρέπει να απαντιούνται κεντρικά από έναν σύμβουλο που έχει την αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο. Παράλληλα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η ανάπτυξη της Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων (ΕΓΠΒΔ) “Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας” επάνω στην οποία θα πρέπει να “κουμπώσουν” όλα τα ψηφιακά αρχεία και οι βάσεις που θα αναπτυχθούν από τα επιμέρους Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης.

Θεωρούμε λοιπόν λογικό, πριν ξεκινήσουν να συντάσσονται τα επιμέρους Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, να ξεκινήσουν πρώτα τα δύο αυτά αντικείμενα.

2. Η απουσία της Δασικής Υπηρεσίας από τις Προγραμματικές Συμβάσεις. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές οι συντάκτες των μελετών αυτών θα κληθούν κατ’ αρχάς να διαχωρίσουν τις βοσκήσιμες γαίες σε τέσσερις τύπους λιβαδικής βλάστησης (δασολίβαδα, θαμνολίβαδα, φρυγανολίβαδα και ποολίβαδα) και στη συνέχεια θα προτείνουν μέτρα για τη διευκόλυνση των βοσκών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητας αυτών των λιβαδιών. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως αυτών των λιβαδιών προστατεύεται και διαχειρίζεται από τη Δασική Υπηρεσία, η οποία λείπει παντελώς (ακόμη και σαν απλή αναφορά) από τις Προγραμματικές Συμβάσεις. Ποια Υπηρεσία θα ελέγξει και θα εγκρίνει τα προτεινόμενα έργα και ποια Υπηρεσία θα δώσει άδειες επέμβασης σε αυτές τις δασικές εκτάσεις; Έχει την τεχνική ικανότητα, την εμπειρία και την αρμοδιότητα κάποια άλλη Υπηρεσία μιας Περιφέρειας να ελέγξει το εάν σε ένα τμήμα του δάσους ή ενός θαμνώνα συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις (δασικά είδη, βαθμός εδαφοκάλυψης, υπόροφος κ.λπ.) για να θεωρηθεί το συγκεκριμένο τμήμα ως δασολίβαδο ή θαμνολίβαδο;

Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι το ΥΠΕΝ/Δασικές Υπηρεσίες (οι οποίες δεν ανήκουν πλέον στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), θα πρέπει να είναι συμβαλλόμενα μέρη σε αυτές τις Προγραμματικές Συμβάσεις.

3. Το ζήτημα των μη δημοσίων βοσκήσιμων γαιών. Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο το πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης οι εκτάσεις που ανήκουν σε ιδιώτες, ΟΤΑ, Μονές κ.λπ. Παλιότερα οι εκτάσεις αυτές υπολογίζονταν στο 25% περίπου του συνόλου, αλλά μετά τις πρόσφατες ρυθμίσεις για τις περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου (Κυκλάδες, Κρήτη κ.λπ.), το ποσοστό αυτό είναι σίγουρο ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

4. Το ζήτημα της επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Όπως σαφώς αναφέρουν οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 7, παράγραφος 1.1) η ελάχιστη έκταση που μπορεί να καλύψει ένα Δ.Σ.Β. είναι τα διοικητικά όρια μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και η μέγιστη τα διοικητικά όρια ολόκληρου Καλλικρατικού Δήμου. Η λογική δηλαδή αυτών των προδιαγραφών εστιάζει σε περιορισμένης έκτασης μελέτες (με αντίστοιχες απαιτήσεις δειγματοληψίας, υπολογισμών, πινάκων κ.λπ.), ενώ τώρα έχουμε φύγει και από τους Νομούς που μιλούσαμε παλιότερα και σήμερα μιλάμε για ολόκληρες Περιφέρειες. Είναι ανάγκη δηλαδή να επικαιροποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, τόσο όσον αφορά την προσέγγιση του μεγέθους της περιοχής μελέτης (και των δειγματοληψιών και των παραδοτέων της κάθε μελέτης), όσο και ως προς τις νέες τεχνολογίες που μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν.

5. Το ζήτημα της κατανομής της αμοιβής μεταξύ Γεωπόνων και Δασολόγων. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών καθορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα 344/2000, στην παράγραφο γ’ του άρθρου 10 του οποίου, ρητά αναφέρεται ότι οι Δασολόγοι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες (μεταξύ των άλλων): γ. Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών βοσκότοπων και λιβαδικών εκτάσεων.

Επίσης, το ποιες είναι οι πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των Δασολόγων), καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 32/2016, σύμφωνα με το άρθρο 5 του οποίου “Ως πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις θεωρούνται οι εκτάσεις που έχουν τα χαρακτηριστικά της βλάστησης της παραγράφου 1 και των οποίων το υψόμετρο δεν υπερβαίνει τα 100 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας”.

Ξεκινώντας λοιπόν από το προφανές για τα δασολίβαδα και τα θαμνολίβαδα, είναι εύκολα κατανοητό ότι συνολικά, σε μια μέση Περιφέρεια της χώρας, το αντικείμενο της εργασίας των δύο επιστημόνων που θα συμπράξουν είναι κατά 80% του Δασολόγου και κατά 20% του Γεωπόνου. Παρ’ όλα αυτά, με έκπληξη είδαμε πρόσφατα σε ένα σχέδιο προκήρυξης (το οποίο αφορούσε μάλιστα τη Δυτική Μακεδονία, όπου προφανώς δεν υπάρχουν καθόλου πεδινά χορτολίβαδα), ότι η κατανομή της αμοιβής για τη σύνταξη αυτών των μελετών έχει προσδιοριστεί στο 50% για τον Δασολόγο και 50% για τον Γεωπόνο. Κάτι που είναι εντελώς παράλογο και δεν τεκμηριώνεται από κανένα επιχείρημα.

Για τον λόγο αυτόν, σας παρακαλούμε να αλλάξουν τα τεύχη δημοπράτησης σε αυτό το σημείο και:

● ή να καθοριστεί από την αρχή μια κατανομή της αμοιβής σε ποσοστό 80% για την κατηγορία 24 και 20% για την κατηγορία 23,

● ή οι συμπράξεις Δασολόγων και Γεωπόνων να καθορίζουν μόνες τους τη μεταξύ τους κατανομή της αμοιβής (και να το δηλώνουν στον φάκελο της προσφοράς τους), ανάλογα και με τις ιδιομορφίες της κάθε Περιφέρειας.

Κλείνοντας, θέλουμε να σας μεταφέρουμε ότι από τη μεριά μας είμαστε άμεσα διαθέσιμοι για να σας εξηγήσουμε όλα τα παραπάνω σε μια συνάντηση μαζί σας».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος Ο γενικός γραμματέας

Θανάσης Μπουζινέκης Τάσος Κουρής