Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας

Το πρόγραμμα Δράσεων Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, το ακαδημαϊκό προσωπικό (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και τους ερευνητές του ΠΑ.ΠΕΙ. να υποβάλλουν ως ομάδες Αίτηση για συμμετοχή στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας μέχρι τις 31 Μαΐου 2023.

Σκοπός του μεγάλου Διαγωνισμού είναι να αναδείξει καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που αναπτύσσονται μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο του ΠΑ.ΠΕΙ., και κατόπιν να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ωριμάσουν και εξελίξουν την ιδέα τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανακαλύπτοντας ένα βιώσιμο και επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν.

Στο πλαίσια του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν δεξιότητες που είναι σχετικές με το επιχειρείν, να λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη από ακαδημαϊκά μέλη και στελέχη της αγοράς καθώς και να δικτυωθούν με εκπροσώπους του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και φορέων χρηματοδότησης.

Ο Διαγωνισμός θα υλοποιηθεί σε 4 στάδια και θα ολοκληρωθεί με την εκδήλωση παρουσίασης και βράβευσης των διακριθέντων ομάδων τον Οκτώβριο 2023.
Ο καθηγητής κος Γρηγόριος Χονδροκούκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος των Δράσεων Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης, δήλωσε σχετικά: «Μέσω του Διαγωνισμού δίνουμε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να επωφεληθούν συνολικά από τις γνώσεις και την εμπειρία που θα αποκομίσουν τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης, συμβουλευτικής, συνεργασίας και δικτύωσης με μέντορες, ακαδημαϊκούς και έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων και φορέων αλλά και από τις δράσεις προβολής σε όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.»