Πανεπιστήμιο Wageningen: Τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζει τα υγιή φυτά για μεταφύτευση στο θερμοκήπιο

Οι Ολλανδοί καινοτομούν για άλλη μια φορά, αποδεικνύοντας ότι δικαίως βρίσκονται ανάμεσα στους πρωτοπόρους της Ευρώπης σε θέματα αγροτικής καινοτομίας. Με σύμμαχο τη γνώση και την έρευνα μέσω του Ολλανδικού Πανεπιστημίου Wageningen (WUR), επιτρέπουν στους αγρότες να έχουν άμεση πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και ερευνητικά έργα.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το έργο Dynamic Machine Learning, το οποίο στοχεύει στην εφαρμογή τεχνολογίας που επιτρέπει την αυτόματη επιλογή μόνο υγιών νεαρών φυτών που πρόκειται να μεταφυτευτούν σε θερμοκήπιο.

Πιο αναλυτικά, οι ερευνητές της WUR Vision + Robotics συνεργάστηκαν με την εταιρεία Viscon για να αναπτύξουν τη νέα αυτή τεχνολογία, η οποία εστιάζει στην ιστοκαλλιέργεια που αφορά κάθε καλλιέργεια in vitro, η oπoία, όμως, περιλαμβάvει εκτός από καλλιέργεια ιστώv και καλλιέργεια oργάvωv (oφθαλμός, ρίζα, σπόρoς).

Τα φυτά ξεκινούν ως καλλιέργεια ιστού, στη συνέχεια μεταμοσχεύονται σε δίσκους και, τέλος, τα νεαρά φυτά μεταφέρονται στο θερμοκήπιο. Η διαλογή και η επιλογή των υγιών φυτών που πρόκειται να μεταμοσχευθούν στο επόμενο στάδιο της καλλιέργειας γίνεται συχνά με το χέρι από τους καλλιεργητές.

Η οπτική εξέταση των φυτών σε κάθε στάδιο είναι μια επίπονη εργασία. Στα θερμοκήπια της Ολλανδίας, η διαδικασία διαλογής είναι ήδη αυτοματοποιημένη, αλλά αυτό που κάνει την τρέχουσα έρευνα μοναδική είναι ότι η ταξινόμηση των φυτών και η πρόβλεψη εάν μπορούν να επιβιώσουν από τις προσαρμογές στο θερμοκήπιο θα γινόταν με τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τους ερευνητές του έργου, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό βασικών χαρακτηριστικών και προγνωστικών παραγόντων της υγείας των φυτών, που θα έχει ως αποτέλεσμα τον διαχωρισμό των υγιών φυτών που μπορούν να καλλιεργηθούν στο θερμοκήπιο. Πιο συγκεκριμένα, η τεχνολογία μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες από τις ρίζες και τον βλαστό του φυτού και να χρησιμοποιήσει την επεξεργασία εικόνας, αναγνωρίζοντας εάν το φυτό είναι υγιές.

Το έργο έχει ήδη επιφέρει μια νέα τεχνολογική καινοτομία, καθώς η ομάδα έχει αναπτύξει μια κάμερα με περικεντρικό φακό που μπορεί να καταγράψει 360 μοίρες προς κάθε κατεύθυνση σε μία μόνο εικόνα. Ο φακός απεικονίζει όχι μόνο το κάτω μέρος του νεαρού φυτού, αλλά και τις πλευρές, δίνοντας στους ερευνητές μια πλήρη εικόνα των ριζών του.