Παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ: Επενδύσεις σε τεχνολογία, στόχος οι γρήγορες αποσβέσεις

Η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα του γεωργοκτηνοτροφικού κλάδου προς την καλλιεργούµενη έκταση της χώρας µας δεν παρουσιάζει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, σύµφωνα µε τους συγκρίσιµους οικονοµικούς δείκτες άλλων χωρών. Το παράδοξο µε την Ελλάδα είναι ότι τα προϊόντα του πρωτογενούς µας τοµέα είναι πρώτα σε ποιότητα µεταξύ άλλων χωρών. Ποιες είναι οι αιτίες που δεν µας αφήνουν να είµαστε ανταγωνιστικοί;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα δεν θα πρέπει να περιοριστεί µόνο σε οικονοµικά στοιχεία, αλλά θα πρέπει να αναζητήσουµε τις πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις του ζητήµατος. Για παράδειγµα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία πολύ καλή πορεία του πρόβειου γάλακτος και πολλοί κτηνοτρόφοι εγκρίθηκαν από τα Σχέδια Βελτίωσης για την αγορά νέου εξοπλισµού. Σας πληροφορώ ότι στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου ακόµα και µε 75% επιδότηση αρκετοί κτηνοτρόφοι δεν θα υλοποιήσουν τις επενδύσεις αυτές λόγω της µεγάλης ανασφάλειας που αντιµετωπίζουν µε το µεταναστευτικό πρόβληµα.

Έχουµε να αντεπεξέλθουµε στην αύξηση της στρεµµατικής απόδοσης στους κατακερµατισµένους κλήρους. Θεωρώ πολύ καλή την προσπάθεια της δηµιουργίας συνεταιρισµών, δεν βλέπω όµως τα ανάλογα αποτελέσµατα. Η αύξηση της στρεµµατικής απόδοσης θα επιτευχθεί µε τη στροφή των αγροτών στις κλειστές καλλιέργειες, όπως στην Ολλανδία.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν δίνει απλώς χρήµατα στους αγρότες για εκσυγχρονισµό, αλλά επενδύει στους αγρότες για να αναπτυχθούν. Η παρακολούθηση και η αποδοτικότητα της επιδοτούµενης µονάδας σε βάθος πενταετίας είναι απαραίτητη. Η σωστή χρησιµοποίηση των νέων τεχνολογιών στο χωράφι συµβάλλει αδιαµφισβήτητα στην αύξηση της παραγωγής του πρωτογενούς µας τοµέα.

Κάποτε λέγαµε µικρές επενδύσεις – γρήγορες αποσβέσεις, στις µέρες µας, όμως, αυτός ο όρος πρέπει να µετατραπεί σε τεχνολογικά αναβαθµισµένες επενδύσεις – γρήγορες αποσβέσεις. Τα ζητήµατα παραγωγικότητας της χώρας µας δεν θα σταµατήσουν να µας απασχολούν όσο αναπτυσσόµαστε σε ένα παγκόσµιο µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Η προσέγγιση όλων των παραπάνω ζητηµάτων µεθοδικά θα µας οδηγήσει σε στρατηγικές και µετρήσιµους στόχους, που θα µας φέρουν πιο κοντά στην ανάπτυξη και στην ευµάρεια του πρωτογενούς µας τοµέα.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, Πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ)