Παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Γ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ: Τι πρέπει να γίνει, ώστε να αναστραφεί η φθίνουσα  παραγωγικότητα στην ελληνική γεωργία

Η ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας δεν αποτελεί ακόμα ένα «ελληνικό πρόβλημα», αλλά ένα παγκόσμιο ζητούμενο που συνδέεται με την ανάγκη αντιμετώπισης του αυξανόμενου διατροφικού ελλείμματος, μια και είναι γνωστή η πρόβλεψη του FAΟ, σύμφωνα με την οποία για τη διατροφή του πληθυσμού μέχρι το 2050 (αύξηση κατά 2,9% ετησίως, φθάνοντας από 6,8 δισ. κατοίκους το 2000 στους 9,1 δισ. το 2050) θα χρειαστεί να αυξηθεί η παραγωγή τροφίμων κατά 70% και πλέον.

Παράλληλα, η διαπιστωμένη ανάγκη της αύξησης της παραγωγικότητας συνδέεται με μία βασική πρόκληση, που έχει να κάνει με το πώς θα παράγουμε περισσότερα –και καλύτερα– με λιγότερα (produce more –and better– with less), δηλαδή πώς θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα χωρίς να εντείνουμε τις πιέσεις στους φυσικούς πόρους, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Εμείς, στη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, με την υποστήριξη του στρατηγικού μας εταίρου από τον χώρο της πληροφορικής NEUROPUBLIC AE, έχουμε ήδη γράψει χιλιόμετρα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του εθνικού πρωτογενούς τομέα, μέσω της ανάπτυξης και της προώθησης του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense, με το οποίο έχουμε επιτύχει απτά αποτελέσματα, ανεβάζοντας τους δείκτες παραγωγικότητας και συνολικότερης βιωσιμότητας σε όλες τις καλλιέργειες στις οποίες έχουμε εργαστεί μέχρι σήμερα, λόγος για τον οποίο έχουμε αναγνωριστεί ως πανευρωπαϊκή καλή πρακτική.

Οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής γεωργίας, όχι μόνο μέσω της ΚΑΠ, αλλά και της περιφερειακής και ευρύτερης αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, ειδικά στην παρούσα συγκυρία με τους επιπλέον διαθέσιμους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι η αναγκαία συνθήκη για να επιτύχουμε αυτήν τη δύσκολη εξίσωση που ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Επενδύσεις, όμως, χρειάζονται και στη γνώση, μέσω της ανάπτυξης ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού Συστήματος Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας με την ευφυή συμβουλευτική στο κέντρο. Η αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου ελλείμματος αποτελεί, άλλωστε, κανονιστική υποχρέωση της χώρας στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών σχεδίων της μελλοντικής ΚΑΠ.

Επενδύσεις, τέλος, στις ομάδες ανθρώπων, εννοώντας τα συλλογικά σχήματα του γεωργικού τομέα, τους συνεταιρισμούς και τις οργανώσεις παραγωγών, όχι μόνο αξιοποιώντας πιο αποτελεσματικά τα διαθέσιμα κοινοτικά εργαλεία, αλλά και διαμορφώνοντας ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο που θα λύνει ζητήματα και θα παρέχει σαφή κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση.

ΓΙAΝΝΗΣ ΜAΥΡΟΥΔΗΣ, Διευθύνων σύμβουλος GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ