Παρατάσεις πληρωμής

✱ Παρατείνεται κατά έξι μήνες, έως και τη 12η Απριλίου 2024, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρώτης πληρωμής για τη 2η πρόσκληση της Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν σε μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο (ιδιωτικές παρεμβάσεις)».

✱ Παρατείνεται μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2023 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής από τους δικαιούχους του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.