Παρατάσεις προθεσμιών υλοποιήσεων και υποβολών αιτήσεων

✱ Η προθεσμία για την ολοκλήρωση υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στην Δράση 4.2.2. «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του παραρτήματοςΙ της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν)» του υπομέτρου 4.2, του ΠΑΑ 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης έτους 2017, παρατείνεται από την ημερομηνία 31/12/2023 έως την ημερομηνία 31/03/2024.

✱ Η προθεσμία για την ολοκλήρωση υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του παραρτήματοςΙ της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του υπομέτρου 4.2, του ΠΑΑ 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης έτους 2017, παρατείνεται από την ημερομηνία 31/12/2023 έως την ημερομηνία 30/04/2024.

✱ Την χορήγηση τρίμηνης παράτασης για την υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης που μέχρι σήμερα είχαν ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 42 μήνες αποφάσισε το ΥΠΑΑΤ. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να ολοκληρώσουν την επένδυση και να υποβάλουν το τελικό τους αίτημα πληρωμής 45 μήνες μετά την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού τους σχεδίου.

✱ Παρατείνεται κατά δύο μήνες η δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξης στα προγράμματα: «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους». Συγκεκριμένα, ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2023 (από τη 15η Σεπτεμβρίου 2023, που ήταν η προηγούμενη προθεσμία).