Παράταση για τα αντιχαλαζικά – μέχρι και τις 15/6 για το Μέτρο 11, μέχρι 15/7 ανοιχτή η πλατφόρμα του ΠΣΚΕ για την υποβολή αίτησης της Δράσης 4.1.2

Νέα παράταση, αυτήν τη φορά μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021, δίνει το ΥΠΑΑΤ στην υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης του Υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων».

Παράλληλα, με νέα τροποποιητική απόφαση, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου έως τα 400.000 ευρώ (αντί 100.000 ευρώ) και ανά Συλλογικό Σχήμα Γεωργών έως το 1 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, αυτή προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και της δημόσιας δαπάνης και καλύπτεται από τον δικαιούχο με ίδια κεφάλαια ή/και με τραπεζικό δανεισμό, εφόσον είναι απαραίτητο.

Πάντως, τόσο για την αξιολόγηση των αιτήσεων, όσο και τις προσφυγές που θα ακολουθήσουν, η τροποποιητική απόφαση προβλέπει τη συγκρότηση αντίστοιχων αρμόδιων επιτροπών, μετά από απόφαση του προέδρου
του ΕΛΓΑ.

Υπενθύμιση

✱ Για λίγες ημέρες ακόμη, και μέχρι και τις 15 Ιουνίου θα έχουν τη δυνατότητα όσοι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» επιθυμούν να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν μια ενταγμένη στο Μέτρο 11 πράξη μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

✱ Έως τις 15 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα του ΠΣΚΕ για την υποβολή αίτησης στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος».