Παράταση έως 14 Σεπτεμβρίου για τις αιτήσεις του Μέτρου «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες»

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ειδικού μέτρου στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» και σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 850/199781/21.07.2020 πρόσκλησης του ΥΠΑΑΤ για υποβολή αιτημάτων στήριξης, το υπουργείο με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί πως η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων στήριξης έχει παραταθεί έως την 14η Σεπτεμβρίου 2020. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Παρακαλούνται οι φορείς/ενώσεις στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα να ενημερώσουν τα μέλη τους. Επίσης, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακών Ενοτήτων να ενημερώσουν τις οινοποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στο Τμήμα Προγραμμάτων Προώθησης Οίνου και Λοιπών Προϊόντων.

Την παρούσα πρόσκληση και την υπ’ αρ. 957/225441/13.08.2020 (Β΄3714) μπορείτε να τις αναζητήσετε στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ