Παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου για τη ρύθμιση των εισφορών αγροτών

Παρατείνεται, με νομοθετική διάταξη του υπουργείου Εργασίας, κατά τέσσερις μήνες η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση σε έως 120 δόσεις οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές αγροτών και, γενικότερα, μη μισθωτών που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2018.

Η προθεσμία, υπενθυμίζεται, εξέπνεε κανονικά στις 31 Μαΐου 2020.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το επιπλέον χρονικό περιθώριο δίνεται «προκειμένου οι οφειλέτες-μη μισθωτοί, που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e- Ε.Φ.Κ.Α. για τον προσδιορισμό της οφειλής τους, να μη χάσουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση του παραπάνω νόμου λόγω τυχόν καθυστέρησης της διαδικασίας προσδιορισμού των οφειλών από το φορέα».

Η σχετική παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) αντικαθίσταται, σύμφωνα με τη διάταξη, ως εξής: «2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο).

Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά τις 30.9.2020».