Παράταση έως 31/1/2022 για τις αιτήσεις του Μέτρου “Επενδύσεις στη Μεταποίηση”

Στη 10η Τροποποίηση της αριθμ. 593/37447/31-3-2017 (B’1190) απόφασής «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του ΠΑΑ 2014-2020» προχώρησε το ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με απόφαση την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Γ. Στύλιος.

Σύμφωνα με την απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια:  «Οι δικαιούχοι, το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης πράξης του επενδυτικού σχεδίου υποβάλουν στο ΠΣΚΕ την αίτηση πρώτης πληρωμής. Για τις αιτήσεις στήριξης που εντάχθηκαν στις δράσεις του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 το έτος 2019 που έχουν ήδη εγκεκριμένη 6μηνη παράταση (σύμφωνα με την αρ. 606/133751/25.05.2020 (ΦΕΚ 2096/Β’2020) 7η τροποποίηση της ΥΑ) και το έτος 2020, η προθεσμία υποβολής της αίτησης πρώτης πληρωμής των δικαιούχων μέσω του ΠΣΚΕ, παρατείνεται από τις 31/10/2021 στις 31/01/2022».

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση