Παράταση ψηφιακής υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής έως 22/12

Ανομβρία και κόστος παραγωγής καταδικάζουν τους αμπελοκαλλιεργητές

Με την υπ’ αρ. 5829/132733/28.11.2016 εγκύκλιό του, το τμήμα Αμπέλου και Ελαίας του ΥπΑΑΤ χορηγεί παράταση για την ψηφιακή υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2016 η προθεσμία της οποίας έληγε στις 30 Νοεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου είχαν υποβληθεί ψηφιακά 17.305 Δηλώσεις Συγκομιδής (το προηγούμενο έτος υποβλήθηκαν 26.430 Δηλώσεις), σε μερικές όμως Περιφέρειες της χώρας ο αριθμός των Δηλώσεων είναι δραματικά χαμηλός, γεγονός που θα επηρεάσει καθοριστικά υπέρ των συνεπών αμπελουργών την πιθανότητα λήψης Άδειας Φύτευσης, παρά το ότι η κατανομή των Αδειών Φύτευσης θα πραγματοποιηθεί βάσει της έκτασης αμπελώνων εκάστης Περιφέρειας, σε ποσοστό 1%.