Παρατείνεται η ημερομηνία απογραφής και κυκλοφορίας γεωργικών ελκυστήρων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ απόφαση του ΥΠΑΑΤ με την οποία δίνεται παράταση στην απογραφή και την κυκλοφορία των γεωργικών ελκυστήρων που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν τις 21-05-1998 και οι οποίοι είτε δεν διαθέτουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής (ΔΠΕΑ) είτε αυτή που διαθέτουν δεν έχει εθνική έγκριση, έως και τις 31/12/2023.

Σύμφωνα με την απόφαση οι ιδιοκτήτες αντίστοιχων γεωργικών ελκυστήρων να προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές (τοποθέτηση εγκεκριμένης διάταξης προστασίας και επανέκδοση άδειας κυκλοφορίας), μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Τέλος, τονίζεται ότι από 01/01/2024 η κυκλοφορία όλων των τρακτέρ χωρίς εγκεκριμένου τύπου διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής ή χωρίς καθόλου διάταξη προστασίας θα είναι παράνομη.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ