Παρατηρητήριο Κρέατος στην ΕΕ: Στόχος η διαφάνεια σε βόειο και χοίρειο κρέας

Παρατηρητήριο Κρέατος στην ΕΕ: Στόχος η διαφάνεια σε βόειο και χοίρειο κρέας
-Διαφήμιση-

Το νέο Παρατηρητήριο Αγοράς Κρέατος της ΕΕ εγκαινίασε πρόσφατα ο επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Φιλ Χόγκαν. Το Παρατηρητήριο Κρέατος αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς για το βόειο και το χοίρειο κρέας, προκειμένου οι εμπλεκόμενοι φορείς να λαμβάνουν τα μηνύματα της αγοράς.

Το Παρατηρητήριο έχει τη μορφή ενός δικτυακού τόπου με διαφορετικές ενότητες που θα παρέχει τακτική και έγκαιρη υποβολή εκθέσεων των τιμών, της παραγωγής και του εμπορίου, με βραχυπρόθεσμες αναλύσεις. Το Παρατηρητήριο Κρέατος υποστηρίζεται και από οικονομικό συμβούλιο που αποτελείται από εκπροσώπους διάφορων τομέων της αλυσίδας της αγοράς κρέατος. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία του Παρατηρητηρίου για το κρέας ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τον κ. Χόγκαν στη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας τον περασμένο Μάρτιο και ακολουθεί το πρότυπο του Παρατηρητηρίου της Αγοράς γάλακτος, που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2014.

-Διαφήμιση-