Παρίσι και Βιέννη καλούν την Κομισιόν να καταρτίσει τη στρατηγική για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες

Κοινή δήλωση, με την οποία καλούν την Κομισιόν να καταρτίσει άμεσα το στρατηγικό της σχέδιο για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ, υπογράφουν οι υπουργοί Γεωργίας της Γαλλίας και της Αυστρίας.

Εξάλλου, όπως επισημαίνουν, η Επιτροπή έχει ήδη εκπονήσει σχετική μελέτη το 2018 και οφείλει να αξιοποιήσει τα αποτελέσματά της. Οι δύο υπουργοί σημειώνουν στο κοινό τους κείμενο ότι «χάρη στην ικανότητα δέσμευσης αζώτου, η αύξηση της παραγωγής οσπρίων ή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών αποτελεί την απάντηση στις εξαρτήσεις από το ορυκτό άζωτο, και γενικότερα για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων».

Η προώθηση των οσπρίων «θα ενισχύσει την επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ, ενώ θα μειώσει την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές και τον κίνδυνο μεγαλύτερης αποψίλωσης δασών σε τρίτες χώρες», εξηγούν. Το Παρίσι και η Βιέννη υπογραμμίζουν την ανάγκη «να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης που πληρούν τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα», ενώ προτρέπουν οι μεταφορές των προϊόντων «να γίνουν πιο σύντομες», εξασφαλίζοντας αλυσίδες αξίας σε περιφερειακό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γαλλία υιοθέτησε από την 1η Δεκεμβρίου του 2020 εθνική στρατηγική για τις φυτικές πρωτεΐνες, ενώ η Αυστρία δημοσίευσε το δικό της σχέδιο στις 12 Ιουλίου 2021.