Παρουσιάστηκε το «EUCOTTON», στο Ευρωκοινοβούλιο, από την «Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος»

Παρουσιάστηκε το «EUCOTTON», στο Ευρωκοινοβούλιο, από την «Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος»

Παρουσιάστηκε την Τετάρτη 16/10 σε αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου το EUCOTTON, από την «EUROPEAN COTTON ALLIANCE», την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος.

Κύριος σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση του Εμπορικού Σήματος Ευρωπαϊκού Βάμβακος («EUCOTTON»), που προσδίδει ταυτότητα στο προϊόν που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την παρουσίαση του “EUCOTTON” έκανε ο Πρόεδρος της «Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Βάμβακος» κ. Αντώνης Σιάρκος.

Από φέτος το σήμα “EUCOTTON” συνοδεύει τα παραγόμενα σε εκκοκκιστήρια της Ε.Ε. δέματα εκκοκκισμένου βάμβακος, και η χρήση του θα επεκταθεί σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας μέχρι και τα τελικά προϊόντα ένδυσης με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή.