Παρουσιάστηκε στη Λάρισα το Μέτρο 16 του ΠΑΑ – Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων εγχειρημάτων

Ομιλίες Β. Κόκκαλη, Κ. Αγοραστού, Χ. Κασίμη

Παρουσιάστηκε στη Λάρισα το Μέτρο 16 του ΠΑΑ - Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων εγχειρημάτων

Η Πρόσκληση του Μέτρου 16 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι σημαντική καθώς αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για τους ενδιαφερόμενους να επενδύσουν στην καινοτομία και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών επιχειρήσεών τους στον πρωτογενή τομέα, άμεσα να κατανοήσουν τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, να επιλύσουν ερωτήματά τους, και να βρεθούν και ανταλλάξουν απόψεις με εκπροσώπους ερευνητικών φορέων και επιστημόνων στον τομέα.

Αυτό τονίστηκε στην ημερίδα, η πρώτη που διοργανώθηκε μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ), από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) – Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ (ΕΥΕ ΠΑΑ) – Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.  

Κόκκαλης: Να περάσουμε από τις επιδοτήσεις στις αναπτυξιακού χαρακτήρα επενδύσεις

“Στόχος μας είναι να περάσουμε σταδιακά από τις επιδοματικού χαρακτήρα ενισχύσεις της παραγωγής, που αποτέλεσαν κυρίαρχο συστατικό της πολιτικής σε εθνικό επίπεδο τις προηγούμενες δεκαετίες, σε αναπτυξιακού χαρακτήρα επενδύσεις που θα δημιουργούν συνθήκες βελτίωσης της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συνθήκες δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων καθώς και ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης πιστεύουμε ότι μπορεί να συντελέσει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση αυτή καθώς διαθέτει τον ολοκληρωμένο στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό αλλά και τους απαραίτητους πόρους για την επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας και την μεταστροφή του παραγωγικού μας προτύπου”.

Τα παραπάνω επεσήμανε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης, χαιρετίζοντας την έναρξη των εργασιών της ενημερωτικής εκδήλωσης με αντικείμενο τη συνεργασία και την καινοτομία μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ακόμη το κυβερνητικό στέλεχος ανέφερε ότι «το μέτρο της συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε στη κατεύθυνση να προσφέρουμε λύσεις στα χρόνια προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Ένα μέτρο που υπηρετεί ακριβώς την στρατηγική μας για αλλαγή του παραγωγικού μας προτύπου και δομική αναδιάρθρωση του πρωτογενή μας τομέα».

Χ. Κασίμης

Από την πλευρά του ο Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ Χαρ. Κασίμης ανέφερε ότι οι ρυθμοί απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων από το ΠΑΑ για τη χώρα μας τρέχουν με ικανοποιητικούς ρυθμούς, οι ελληνικές επιδόσεις είναι υψηλότερες από τον μέσο κοινοτικό όριο, ενώ στο τέλος του ΄18 θα είναι σε εξέλιξη όλες οι δράσεις του Προγράμματος. Μάλιστα μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουν προκηρυχθεί οι δράσεις για τις σπάνιες φυλές και το κομφούζιο.  

Κ. Αγοραστός: Βασικός πυλώνας ανάπτυξης ο Αγροδιατροφικός

Στην ομιλία του ο περιφερειάρχης Κ. Αγοραστός ανέφερε ότι «η γεφύρωση μεταξύ των παραγωγικών φορέων και της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας μέσω του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ αποτελεί σημαντική πρόκληση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα (γεωργικές & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις), αλλά και στον τομέα των τροφίμων. Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, η μείωση του κόστους παραγωγής τους, καθώς και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που εστιάζουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Θεσσαλίας (RIS3) περιλαμβάνει ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης τον Αγροδιατροφικό, και προσβλέπει στην αξιοποίηση πόρων και του ΠΑΑ 2014-2020 για την επίτευξη των στόχων της. Μέσω των εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας Καινοτομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΣΕΚ) που συμμετέχουν στην Εκδήλωση, δίνεται για μια ακόμα φορά η ευκαιρία να παρουσιαστούν σε κάθε ενδιαφερόμενο οι κατευθύνσεις και δράσεις του τομέα Αγροδιατροφής της RIS3, άμεσα συνδεδεμένες με το Μέτρο 16 που προκηρύχθηκε».

Ακολούθησαν ομιλίες του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Θεσσαλίας Ζ. Μαμούρη και υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΑΑΤ και της Περιφέρειας.