Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων από το ΓΕΩΤΕΕ

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων από το ΓΕΩΤΕΕ

Στην παρουσίαση του προγράμματος με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο διαχείρισης αγροτικών απόβλητων και στην υγιεινή, ασφάλεια και ποιοτικό έλεγχο τροφίμων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα/ Επιχειρηματικότητα/ Καινοτομία 2014-2020» προχώρησε χθες βράδυ στο παράρτημα του στη Λάρισα το ΓΕΩΤΕΕ.

Όπως είναι γνωστό το ΓΕΩΤΕΕ υλοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα με στόχο την κατάρτιση 865 εργαζομένων των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της οικονομίας στις 13 περιφέρειες της χώρας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξ αποστάσεως κατάρτιση (e-leaming) διάρκειας 120 ωρών (28 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη) και εκπαιδευτικό επίδομα 600 € (5 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης).

Με περιορισμένο αριθμό παρευρισκομένων, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπουν οι αρμόδιες αρχές, οι αρμόδιοι του προγράμματος ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους  για τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν, τα οποία είναι Στέλεχος διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων με 120 ώρες κατάρτισης (28 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση) και  Στέλεχος επεξεργασίας, μεταποίησης, υγιεινής, ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων με 120 ώρες κατάρτισης (28 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).

Όπως έγινε γνωστό αναφορικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου (ανεξαρτήτως ειδικότητας) σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια..