ΠΕ Αττική: Ενέργειες για την προστασία καταναλωτών και την ασφαλή διακίνηση αλιευμάτων

ΠΕ Αττική: Ενέργειες για την προστασία καταναλωτών και την ασφαλή διακίνηση αλιευμάτων

Απόλυτα θετικά για τους καταναλωτές είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν, οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής αμέσως μετά το ναυάγιο του Δ/Ξ «Αγία Ζώνη ΙΙ» στα αλιεύματα, της ιχθυόσκαλας (Κερατσίνι ), της κεντρικής ιχθυαγοράς (Μοναστηράκι) και τα προερχόμενα από την ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την προστασία της υγείας του καταναλωτή και τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διακίνησης των αλιευμάτων στην αγορά, προχώρησε άμεσα στις εξής ενέργειες:

Το Γενικό Χημείο του Κράτους διαπίστωσε τη καταλληλότητα των δειγμάτων οστρακοειδών που έλαβαν, οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, από 4 οστρακοκαλιέργειες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής – παρά το γεγονός ότι οι ζώνες παραγωγής τους βρίσκονται σε περιοχές, που δεν έχουν επηρεαστεί από τη διαρροή καυσίμων-.

Επίσης, ικανοποιητική κρίθηκε η εικόνα των αλιευμάτων που ελέγχθηκαν στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, σε καταστήματα λιανικής πώλησης και στην κεντρική Ιχθυαγορά Αθηνών από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής οι οποίες έχουν ήδη εντατικοποιήσει τους αστυκτηνιατρικούς ελέγχους.

Οι δειγματοληψίες σημειώνεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας, θα συνεχιστούν, συστηματικά, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και το Πρόγραμμα που διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις οστρακοειδών και αλιευμάτων ενώ ανάλογες αναλύσεις των θαλάσσιων νερών πραγματοποιεί το ΕΛΚΕΘΕ, ώστε να υπάρχει παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου.

Σχετική ενημέρωση παρείχε από την πρώτη στιγμή, η Διεύθυνση Αλιείας προς όλους τους συλλόγους επαγγελματιών αλιέων καθώς και τις μονάδες υδατοκαλλιεργειών της Περιφέρειας.

Επίσης για την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών επισημαίνεται ότι πλέον είναι φανερή η προέλευση των αλιευμάτων καθώς στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, όπου διακινούνται τα περισσότερα αλιεύματα: Διενεργούνται τακτικοί αστυκτηνιατρικοί ελέγχοι. Στα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ζώνης αλίευσης. Τα σκάφη μέσης αλιείας φέρουν υποχρεωτικά συστήματα εντοπισμού θέσης (VMS) και είναι υποχρεωμένα να αποστέλλουν ηλεκτρονικά ημερολόγιο αλιείας όπου αναγράφονται η ποσότητα και τα είδη του αλιεύματος (ERS).

Αυτή την εποχή η αλιεία επιτρέπεται σε σκάφη γρι-γρι, που αλιεύουν σε μεγάλη απόσταση από την ακτή, ενώ οι παράκτιοι αλιείς, αποφεύγουν την περιοχή εμφάνισης της πετρελαιοκηλίδας αφενός γιατί υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των εργαλείων τους από τα πετρελαιοειδή, αφετέρου επειδή η ζήτηση φρέσκου αλιεύματος έχει μειωθεί λόγω του συμβάντος.

Οι καταναλωτές επομένως, σημειώνει η Περιφέρεια, πρέπει «να εμπιστεύονται το σύστημα ελέγχου των νωπών αλιευμάτων που διακινούνται στην αγορά μέσω της Ιχθυόσκαλας, αποφεύγοντας να δίνουν σημασία σε αστήρικτα δημοσιεύματα, ρεπορτάζ και φήμες που πλήττουν έναν υγιή τομέα της πρωτογενούς παραγωγής».