Απαγορεύεται η διακίνηση και κατανάλωση μυδιών από τον Στρυμονικό κόλπο

Απαγορεύεται, μέχρι νεωτέρας, η συγκομιδή, διακίνηση και διάθεση στην αγορά για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση μυδιών (Mytilus galloprovincialis) που προέρχονται από τη Ζώνη του Β.Α Στρυμονικού Κόλπου της Π.Ε Σερρών, λόγω παρουσίας λιπόφιλων και παραλυτικών τοξινών ανώτερα των ορίων λήψης μέτρων.

Την σχετική απόφαση έλαβε με εντολή του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στις 23 Μαϊου η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, μετά από τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν από την Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οποία στα δείγματα νερού που προέρχονταν από την Ζώνη παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων του Β. Στρυμονικού κόλπου ανιχνεύθηκε αυξημένος αριθμός τοξικών μικροφυκών του είδους Dinophysis spp (2.652 κυτ/L με όριο λήψης μέτρων τα≥1.000 κυτ./L) και Alexandrium spp.( 6.218 κυτ./L με όριο λήψης μέτρων τα≥1.000 κυτ./L) για τον σταθμό δειγματοληψίας Σ1. Επίσης, ανιχνεύθηκε αυξημένος αριθμός τοξικών μικροφυκών του είδους Dinophysis spp (1.870 κυτ/L με όριο λήψης μέτρων τα≥1.000 κυτ./L) και Alexandrium spp.( 7.218 κυτ./L με όριο λήψης μέτρων τα≥1.000 κυτ./L) για τον σταθμό δειγματοληψίας Σ2.