Πειραματικός Αγρός: Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης για νέους

Ανοιχτές οι αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 15 Ιανουαρίου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τα γνωστικά αντικείμενα της Φυτοπροστασίας σε βιομηχανικά φυτά και σιτηρά, της Αμπελουργίας, των Εφαρμογών στη Γεωργία Ακριβείας, της Κτηνοτροφίας-Γαλακτοκομίας και των Τεχνικών Παραγωγής Λαχανικών σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κάθε κύκλος εκπαίδευσης έχει διάρκεια 20 ωρών, εκ των οποίων οι πέντε ώρες είναι θεωρία και οι 15 ώρες είναι πρακτική άσκηση στον αγρό, με τις αιτήσεις συμμετοχής να παραμένουν ανοιχτές μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2020. Όσον αφορά το πρόγραμμα:

✱ Θα συσταθούν και θα εκπαιδευτούν δύο ομάδες των 25 ατόμων η κάθε μία στον τομέα της Φυτοπροστασίας Βιομηχανικών Φυτών και Σιτηρών (βαμβάκι, σιτηρά). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί τρεις ημέρες για κάθε ομάδα και παρέχει συνολικά πέντε ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση (ένα γκρουπ 27-28-29 Ιανουαρίου 2020 και ένα γκρουπ 17-18-19 Φεβρουαρίου 2020).

✱ Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί ομάδα 25 ατόμων στον τομέα των Εφαρμογών στη Γεωργία Ακριβείας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί τρεις ημέρες (8-9-10 Φεβρουαρίου 2020) και παρέχει συνολικά πέντε ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση.

✱ Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί ομάδα 25 ατόμων στον τομέα της αμπελουργίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί τρεις ημέρες (5-6-7 Φεβρουαρίου 2020) και παρέχει συνολικά πέντε ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση.

✱ Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί ομάδα 25 ατόμων στον τομέα της Κτηνοτροφίας – Γαλακτοκομίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί τρεις ημέρες (17-18-19 Φεβρουαρίου 2020) και παρέχει συνολικά πέντε ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση.

✱ Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί ομάδα 25 ατόμων στον τομέα των Τεχνικών Παραγωγής Λαχανικών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί τρεις ημέρες (29-30-31 Ιανουαρίου 2020) και παρέχει συνολικά πέντε ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση.

✱ Στο τέλος του κάθε προγράμματος δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.