Πέντε νέα μεταπτυχιακά προγράμματα στο Perrotis College (video)

Τα προγράμματα της Μεταπτυχιακής Σχολής του Perrotis College, της οποίας ηγείται ο Δρ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, που θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2017, παρουσίασαν στο πλαίσιο της Agrothessaly 2017, οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των προγραμμάτων Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος (Marketing for the Agro‐Food Sector) και Δρ. Τρύφων Αδαμίδης (New Food Product & Business Development).

Η λειτουργία της Μεταπτυχιακής Σχολής θα συμπληρώσει την αλυσίδα των εκπαιδευτικών βαθμίδων του Κολεγίου προσθέτοντας έναν ακόμη κρίκο, που θα βοηθήσει την προηγούμενη βαθμίδα των προπτυχιακών Γεωπονικών σπουδών που λειτουργούν εδώ και χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα που θα προσφέρει σταδιακά η Μεταπτυχιακή Σχολή ξεκινώντας με τα 2 πρώτα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο είναι τα ακόλουθα:

  • New Food Product & Business Development.
  • Marketing for the Agro‐Food Sector.
  • Sustainable Agro‐environmental  Systems  Management.
  • Plant Seed & Propagation Material Production Management.
  • Livestock Science & Production Management. 

Να σημειωθεί ότι η μακραίωνη, πέρα των 100 χρόνων αποδεδειγμένη εμπειρία της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής (ΑΓΣ) στην σύνδεση της εκπαίδευσης με την γεωργική πράξη και τις εφαρμογές των νέων γνώσεων σε όλη την έκταση του τομέα, η μόνιμη σχεδόν συνεργασία της, με το σύνολο σχεδόν, μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα του γεωργικού τομέα, είναι αυτά ακριβώς τα στοιχεία που οδήγησαν και στον τίτλο – ταυτότητα της Μεταπτυχιακής Σχολής του Κολεγίου Perrotis και των προγραμμάτων της. «Διαχείριση Καινοτόμων Συστημάτων Γεωργικής Παραγωγής: Ολιστικές προσεγγίσεις από το αγρόκτημα στους καταναλωτές».

Η φιλοσοφία της Μεταπτυχιακής Σχολής είναι παρά την απαραίτητη εξειδίκευση – που είναι άλλωστε συνυφασμένη με την μεταπτυχιακή εκπαίδευση – όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ενός τμήματος να μην ξεκόβουν πλήρως από τις εξελίξεις στους άλλους τομείς. «Θέλουμε π.χ να γνωρίζει ο επιστήμονας της Τεχνολογίας Τροφίμων τι δυνατότητες προσφέρουν οι επιστήμονες των προηγούμενων τμημάτων πχ την καλλιέργεια στο χωράφι, ή θερμοκήπιο (ή στην περίπτωση των ζώων στο στάβλο) η ακόμη οι επιστήμονες του σπόρου, τις ποικιλίες και πολλαπλασιαστικό υλικό, στην πρώτη ύλη που φτάνει στην πόρτα του εργοστασίου να μεταποιηθεί. Όπως επίσης να γνωρίζει και τις παρακάτω απαιτήσεις του εμπορίου, των εξαγωγών, των τελικών χρηστών-καταναλωτών κλπ  Ή να εξοικειώνεται με τις εξελίξεις σε σημαντικούς οριζόντιους τομείς όπως η γονιδιωματική και βιοπληροφορική που οριζόντια σχεδόν επηρεάζουν όλα τα τμήματα. Εξ ου και ο υπότιτλος της Σχολής «Ολιστικές προσεγγίσεις από το αγρόκτημα στους καταναλωτές», αναφέρουν στο ypaithros.gr στελέχη του Perrotis College.