Περιφέρεια Στ. Ελλάδας: Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς το μεγάλο έργο οδικής ασφάλειας στo τμήμα Ροβιές – Ήλια

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του μεγάλου έργου οδικής ασφάλειας και αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων της Επ.Ο.28 στο τμήμα Ροβιές – Ήλια, συνολικού προϋπολογισμού €12.000.000, το οποίο υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Ειδικότερα, από την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 ημερομηνία εκκίνησης του έργου έως σήμερα, έχουν εκτελεστεί εργασίες ξεσκαρώματος σε μήκος δύο χιλιομέτρων περίπου, στο τμήμα από τις εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις Ροβιών έως την είσοδο οικισμού Ηλίων, οι οποίες και συνεχίζονται.  Παράλληλα, ξεκινά η υλοποίηση των κύριων μέτρων προστασίας που περιλαμβάνει το έργο, και πιο συγκεκριμένα:

  • Εργασίες κατασκευής στεγάστρων προστασίας οπλισμένου σκυροδέματος
  • Χωματουργικές εργασίες κατασκευής τοίχων μεγάλου ύψους από σεραζανέτ και οπλισμένη γη, για τη σταδιακή μετατόπιση της υφιστάμενης οδού προς τη θάλασσα και την απομάκρυνσή της από τα επισφαλή πρανή.
  • Εργασίες κατασκευής ισχυρών φραχτών και ισχυρών πλεγμάτων ανάσχεσης καταπτώσεων με μόνιμα αγκύρια από τσιμεντένεμα.
  • Εργασίες κατασκευής τοιχείου-βραχοπαγίδας από οπλισμένο σκυρόδεμα σε συνδυασμό με εργασίες εκσκαφής και δημιουργίας τάφρου ανάσχεσης βραχοπτώσεων με πλήρωση από κατάλληλο επιβραδυντικό υλικό.

Παραμένει σε ισχύ η απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που απαγορεύει την κυκλοφορία στο υπό κατασκευή τμήμα της οδού Ροβιές – Ήλια, από τις εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις Ροβιών έως την είσοδο οικισμού Ηλίων.  Η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προς Ιστιαία και Αιδηψό γίνεται μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου, και ειδικότερα από την Επ.Ο.25 Ροβιές – Βουτάς – Ιστιαία και από την Ε.Ο.77 Ιστιαία – Αιδηψός.