Τι περιλαμβάνουν οι μηχανογραφικοί έλεγχοι κατά την υποβολή της δήλωσης συγκομιδής

«Αυτόματοι μηχανογραφικοί έλεγχοι για την εξασφάλιση της ορθής ενημέρωσης των στοιχείων των αμπελοτεμαχίων για τα οποία πρόκειται να υποβληθεί δήλωση» θα πραγματοποιούνται κατά την υποβολή της Δήλωσης Συγκομιδής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, υπογραμμίζεται στη νέα τροποποιητική απόφαση του ΥΠΑΑΤ όσον «σχετικά με τη διαχείριση αμπελουργικού δυναμικού».

Πλέον και βάσει της νέας τροποποιητικής ορίζεται ένα αναλυτικός πίνακας Κωδικοποίησης και Περιγραφής Σφαλμάτων όπου οι έλεγχοι θα καταγράφονται.

Δεύτε εδώ την τροποποιητική που πήρε ΦΕΚ