Περίπου 186 εκατ. ευρώ στα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων θέλει η Κομισιόν το 2022

Το συνολικό ποσό των 185,9 εκατ. ευρώ στοχεύει να διαθέσει για το πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προϊόντων εντός και εκτός της Ένωσης, κατά το έτος 2022,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περίπου 89 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στα «απλά» προγράμματα προώθησης, στα οποία συμμετέχουν ένας ή περισσότεροι φορείς από την ίδια χώρα της ΕΕ και 87,4 εκατ. ευρώ θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τα «πολλαπλά» προγράμματα, όπου συμμετέχουν τουλάχιστον δύο εθνικοί φορείς από τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη ή ένας ή περισσότεροι ευρωπαϊκοί φορείς.

Στο σύνολο των 176,4 εκατ. ευρώ περίπου –ποσό που είναι αυξημένο σε σχέση με το έτος 2021 με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 173,4 εκατ. ευρώ– προτείνεται η συμπλήρωσή του με επιπλέον 9,5 εκατ. ευρώ για πρωτοβουλίες της Κομισιόν, οι οποίες μπορούν να καλύψουν εκστρατείες επικοινωνίας σε τρίτες χώρες, όπως εμπορικές εκθέσεις γεωργικών τροφίμων, επισκέψεις επιχειρηματικών αντιπροσωπειών σε τρίτες χώρες, σεμινάρια, ακόμη και τεχνική υποστήριξη.

Περισσότερα χρήματα για τα βιολογικά

Η πιο αξιοσημείωτη μεταβολή στη χρηματοδότηση, που προτείνεται για το επόμενο έτος, αφορά τα βιολογικά προϊόντα, για τα οποία θα μπορούσε να αντιστοιχεί ποσό ύψους 14 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο των «απλών» προγραμμάτων κατά το 2022 (αύξηση κατά 8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021), αλλά και για την προώθηση προϊόντων με πιστοποιημένη αειφορία που θα μπορούσε να ενισχυθεί με επιπλέον 2 εκατ. ευρώ, φθάνοντας συνολικά τα 8 εκατ. ευρώ το 2022.

Προς το παρόν, ο προϋπολογισμός για τα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων της ΕΕ για το έτος 2022 δεν έχει οριστικοποιηθεί και θα πρέπει να αναμένουμε τον ερχόμενο Νοέμβριο έως ότου υιοθετηθεί η τελική θέση της ΕΕ.