Περισσότερα κονδύλια για το πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών στα σχολεία ζητούν οι ευρωβουλευτές

Υψηλότερη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία ζητούν οι ευρωβουλευτές και καλούν τα κράτη-μέλη να δαπανήσουν τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού τους σε εκπαιδευτικά μέτρα. Προτεραιότητα, όπως υπογραμμίζουν, πρέπει να δοθεί στα τοπικά και εποχικά προϊόντα.

Ειδικότερα, οι ευρωβουλευτές της COMAGRI καλούν την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος, ώστε να επιτραπεί η ευρύτερη διανομή των φρούτων, των λαχανικών και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι ευρωβουλευτές θέλουν, επίσης, να μειώσουν τη γραφειοκρατία, να απλοποιήσουν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κ.ά.

Υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον το 10% της χρηματοδότησης που διατίθεται κάθε χρόνο από την ΕΕ μαζί με την εθνική συνεισφορά θα πρέπει να προορίζεται για εκπαιδευτικά μέτρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών για τη διατροφική αξία των τροφίμων.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν τα φρούτα, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που θα διανεμηθούν στα ευρωπαϊκά σχολεία να είναι μη επεξεργασμένα, βιολογικά, να παράγονται τοπικά και με ποιοτικές ενδείξεις.

Δεδομένου ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών στην εφαρμογή του προγράμματος, οι ευρωβουλευτές προτείνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες της ΕΕ να αξιολογήσουν τις εθνικές επιδόσεις για να προετοιμάσουν καλύτερα την αναθεώρηση του προγράμματος.