Perrotis College: Ευκαιρίες δικτύωσης σπουδαστών με εταιρείες αγροδιατροφής

Ημέρα καριέρας και δικτύωσης ήταν η σημερινή, Τετάρτη 7 Απριλίου, για τους σπουδαστές και τους αποφοίτους του Perrotis College, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με μεγάλες εταιρείες της βιομηχανίας τροφίμων στην Ελλάδα. Μέσω της διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργανώθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με το Κέντρο Υποστήριξης Σπουδαστών και το Γραφείο Αποφοίτων του Perrotis College, σπουδαστές και απόφοιτοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να συναντήσουν εκπροσώπους από διάφορες εταιρείες του Αγρο-διατροφικού Τομέα και να κανονίσουν προσωπικές συνεντεύξεις. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να συνδέσει τους ενδιαφερόμενους με την αγορά εργασίας, να παρουσιαστούν οι προκλήσεις του κλάδου καθώς και να αναλυθούν οι απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται από τους νέους σήμερα για την εύρεση εργασίας. Η κα Κατερίνα Πιτσέλη, από το Γραφείο Διασύνδεσης, Απασχόλησης και Μαθητείας του Perrotis College η οποία και συντόνισε την εκδήλωση, τόνισε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση ανήκει στην προσπάθεια που πραγματοποιείται στο κολλέγιο για τη δημιουργία ενός δικτύου διασύνδεσης των σπουδαστών του με την αγορά εργασίας, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπουν στην αγορά εργασίας αλλά και οι εταιρείες να βρουν ικανά στελέχη με τις κατάλληλες σπουδές.

Στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που υπάρχουν σήμερα στον αγροδιατροφικό τομέα, μέσω της γνώσης, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης των νέων αναφέρθηκε ο Δρ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, Κοσμήτορας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Perrotis College. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι στον αγροδιατροφικό τομέα λείπει η διασύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας, τη στιγμή που υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις όπως η αυξανόμενη ανάγκη για την παραγωγή περισσότερων τροφίμων.

Προκλήσεις της βιομηχανίας

Στη δυναμική της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο αναφέρθηκε η κα Βάσω Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Η ίδια, ως κεντρική ομιλήτρια, παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τις άμεσες προκλήσεις που δέχεται ο κλάδος από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοιού και τις πρακτικές που έχει υιοθετήσει ο ΣΕΒΤ για την αντιμετώπισή τους για τη διασφάλιση της ασφάλειας και του επισιτιστικού εφοδιασμού, ενώ αναφέρθηκε και στις ευρύτερες προκλήσεις. Αυτές σχετίζονται με τη διατροφική επάρκεια, την κλιματική αλλαγή και την απώλεια τη βιοποικιλότητας 

Επίσης, παρουσίασε τις προτεραιότητες του Συνδέσμου εστιάζοντας στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, την έρευνα και την καινοτομία. Αναφέρθηκε επιπλέον, στα επόμενα βήματα για τον κλάδο αγροδιατροφής τα οποία σχετίζονται με την ψηφιοποίηση καθώς και τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Νέες δεξιότητες

Εκτός από τα παραπάνω, όμως, αναφέρθηκε στο πολύ σημαντικό ζήτημα των νέων δεξιοτήτων που θα πρέπει να έχουν οι νέοι για την εύρεση εργασίας. Οι δεξιότητες αυτές αφορούν μεταξύ άλλων την ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα, την επιχειρηματικότητα καθώς και δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η οργάνωση και η δημιουργική σκέψη.

Εταιρείες

Κάνοντας πράξη τη δέσμευση για διασύνδεση των σπουδαστών με την αγορά, μεγάλες εταιρείες με εξαγωγικό χαρακτήρα παρουσίασαν στους σπουδαστές του Perrotis College τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, την πορεία τους στην αγορά, τις αξίες αλλά και τις πεποιθήσεις τους. Ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους για τις ανάγκες της αγοράς του αγροδιατροφικού τομέα και τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτούνται.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι εταιρείες : ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε., PELOPAC S.A, PROVIL S.A., Timac Agro | ΛΥΔΑ, ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών παρουσίασαν τις ευκαιρίες και τις θέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμες σε κάθε μία από αυτές προτρέποντας τους ενδιαφερομένους να τις αναζητήσουν μέσω των διαδικτυακών τους σελίδων.

Η εκδήλωση έκλεισε με την κα Πιτσέλη να τονίζει ότι τα βιογραφικά σπουδαστών και αποφοίτων θα αξιολογηθούν και θα αποσταλούν στις εταιρείες για τη διασύνδεση των ενδιαφερομένων με τις θέσεις εργασίας.